TAPPERIN SUKUSEURA                                                                         PÖYTÄKIRJA

 

SUKUKOKOUS MÄNTSÄLÄN KARHULANMÄELLÄ (Kunnantalolla)

11.8.2001 klo 13.00 – 15.00

 

11 – 12 ilmoittautuminen

 

12 – 13 ruokailu

 

klo 13 kokous alkaa

 

Läsnä:             78 tapperilaista, lista ohessa

 

 

1) Kokous aloitettiin laulamalla Uusmaalaisten laulu Samuli Saarelan säestyksellä.

 

2) Pekka Taitto toivotti sukukokoukseen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Kokouksen aluksi

vietettiin hiljainen hetki suvusta poisnukkuneiden muistoksi ja luettiin 16 uuden  suku-

seuralaisen nimet. Tämän jälkeen katsottiin Mäntsälän kunnasta kertova multivideoesitys.

Esittelijänä Arja Seppälä Mäntsälän kunnasta.

 

3) varsinaisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Tarasti ja sihteeriksi Satu Taitto.

 

4) Musiikkiesitys: Eero ja Eila Tarasti esiintyivät pianoa soittaen

 

5) Kuvaelma Tapperin suvun eräistä vaiheista:

Henkilöt:          Adolf Tapper    - Pekka Taitto

Matilda Tapper s. Matilda Kustaantr Suojala -            Airi Taitto

Werner Tapper           - Jukka Tapper

Sofia Tapper   - Satu Taitto

Oskar Tapper - Sami Rumbin

Hilda Tapper, myöh. Lehtonen – Erica Appelroth

Aleksandra Tapper, myöh. Heinonen – Eveliina Hynninen

Adolf Tapper (nuor.) – Joni Mörk

Hilma Tapper, myöh. Paasikivi – Klara Tapper

 

Kertomus ja toteutus: Eija Hynninen

 

Kuvaelma toi historian havinaa sukumme jäsenistä.

 

6) Sukukirjan julkistaminen. Pekka Taitto on tehnyt suuren työn sukukirjan kokoamisessa.

Hän kertoi kirjan tekovaiheista. Kirjaa oli mahdollisuus ostaa kokouspäivänä 120 markan

hintaan. Hinta on myöhemmin 150 markkaa.

 

7) Vuosi Imatran Inkerinä. Annikka Taitto valittiin vuonna 2000 syksyllä Imatralla Imatran

Inkeriksi. Hän kertoi, mitä valinta on vaikuttanut hänen menneeseen vuoteen ja minkälaisia

tehtäviä hänellä on ollut. Imatran Inkerin vuosi päättyy syyskuussa 2001.

 

8) Seuraavan sukukokouksen paikka vuonna 2004.

Keskusteltiin seuraavasta sukukokouksen paikasta ja päätettiin, että seuraava sukukokous

pidetään Helsingissä vuonna 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPPERIN SUKUSEURA                                                                 PÖYTÄKIRJA

 

SUKUKOKOUS MÄNTSÄLÄN KARHULANMÄELLÄ (Kunnantalolla)

11.8.2001 klo 13.00 – 15.00

 

 

9) Sukuyhdistyksen puheenjohtajan ja toimikunnan jäsenten valinta:

 

Nykyisin:

Kunniapuheenjohtaja Pentti Tapiola /Helsinki

Puheenjohtaja                         Pekka Taitto /Hollola

Varapuheenjohtaja      Jukka Tapper /Mäntsälä

Sihteeri                                    Satu Taitto /Lahti

Rahastonhoitaja                      Eija Hynninen / Mäntsälä

Jäsen                          Irja Vesalainen /Mäntsälä

Jäsen                          Taija Hyytiäinen /Lohja

Jäsen                          Matti Ervasti /Kuusamo

 

Irja Vesalainen ja Taija Hyytiäinen ovat ilmoittaneet jättävänsä paikkansa vuorostaan

Toisille. Matti Ervasti ei ole osallistunut toimikunnan kokouksiin.

 

Uudeksi sukuyhdistyksen toimikunnaksi valitiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajana jatkaa Pekka Taitto, varapuheenjohtajana Jukka Tapper, sihteerinä

Satu Taitto ja rahastonhoitajana Eija Hynninen. Toimikunnan muiksi jäseniksi valittiin

Lauri Tarasti/Helsinki, Jyrki Ahvonen/Espoo ja Sami Rumbin/Helsinki.

 

10) Vapaaehtoinen perhekohtainen jäsenmaksu.

Keskusteltiin vapaaehtoisesta perhekohtaisesta jäsenmaksusta. Toimikunta esitti kokouk-

selle 100 markan suuruista jäsenmaksua. Kokous hyväksyi 100 markan suuruisen perhe-

kohtaisen jäsenmaksun.

 

11) Sukuvaakuna

 

 

 

12) Werner Tapperin Välskärinkirja, sen kunnostaminen ja säilytys.

Kirja on Anja Brotheruksen säilössä. Hän ja Pekka Taitto lupasivat hoitaa kirjan kunnos-

tamisen. He ottavat myös yhteyttä Helsingin Yliopiston eläinlääketieteelliseen yksikköön

kysyäkseen neuvoja kirjan kunnostamiseen.

 

13) Musiikkia esittivät Annikka ja Satu Taitto Samuli Saarelan säestyksellä “ oksalla ylimällä

ja “Oi, kiitos sa Luojani armollinen…”

 

14)     Kokouksen jatko-ohjelman kertaus

Pekka Taitto kertaili vielä, kuinka ja mihin aikaan lähtee kiertoajeluun linja-autot.

 

15)  Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti läsnäolijoita sekä toimikuntaa kokouksen

Järjestelyistä ja ohjelmasta.

 

Lopuksi laulettiin Hämäläisten laulu Samuli Saarelan säestyksellä.

 

Kokouksen jälkeen seurasi valokuvausta sekä kiertoajelua mm. haudoilla käynti, Hirvihaaran

koululla käynti sekä lopuksi illanvietto Ohkolan Kortistossa.

 

 

 

Lauri Tarasti, puheenjohtaja                                       Satu Taitto, sihteeri